A way of giving.se

Armband "Dandelion seed"

149 SEK
LiKaArt

Ett annorlunda armband av Bergskristall och Jade.
Berlocken är ett maskrosfrö i en glaskub. Nickelfria silvriga detaljer.

Bergkristall ses som den främsta av alla kristaller, då den bland annat hjälper till att stärka alla övriga kristallers egenskaper då de används tillsammans. Bergkristallens egenskaper är mycket omfattande, och den går att använda inom många olika områden. Det som gör stenen särskilt speciell är bland annat dess förmåga att transportera bort negativ energi och att lagra positiv energi. Man kan bland annat placera den vid datorskärmen för att avleda den elektromagnetiska strålningen, och på samma sätt kan den användas för att förbättra energierna i ett rum där man nyligen haft ett gräl eller där någon befunnit sig som inte har mått bra.

Bergkristallens förmåga att lagra positiv energi innebär också att den kan lagra särskilda energier eller affirmationer, som den sedan sänder tillbaka ut. Detta kan ske bland annat genom att man håller stenen nära sig under en meditation eller under en upprepning av en affirmation, eller genom att man lägger den på en plats som man vill att den ska ta upp energierna från, exempelvis en plats i naturen som man tycker särskilt mycket om.

Bergkristallen har en positiv effekt på alla våra chakran, men står som mest i kontakt med kronchakrat som är kroppens högsta chakra. Bergkristallen har liksom kronchakrat en ljus energi, men har också möjligheten att skapa alla färger liksom kronchakrat har färgskalan under sig i form av våra olika chakran. Bergkristall används ofta vid healing, då det är en mycket helande kristall som kan användas både vid professionell utövning men också som självhjälp om man har smärta någonstans eller om man vill påskynda läkning. Då den förstärker andra kristallers egenskaper fungerar den också mycket bra som kraftfullt hjälpmedel vid kristallhealing.

Andra egenskaper som bergkristallen har är att den hjälper till att ge klarhet, vad gäller till exempel känslor och tankar. Man kan få hjälp att ta beslut och att lättare kunna känna vad man vill och hur man kan lösa ett visst problem. Bergkristallen hjälper också till att öka ens fokus och medvetenhet, och den kan ge ökad koncentration. Om man lägger en bergkristall under kudden hjälper den till att ge en lugnare sömn och klarare drömmar.

Jade är en kristall som har använts av människan under tusentals år, och den är fortfarande idag en av de mest använda kristallerna. Jade är en mycket omtyckt och eftertraktad kristall i Asien, särskilt i Kina, där den anses vara lika värdefull som diamanter och guld är i västvärlden.

Jade är egentligen benämningen på två olika sorters kristaller, nefrit och jadeit. Nefrit är vanligare än jadeit, och den har ofta en lite fet, vaxartad yta. Jadeit är dyrare än nefrit då den inte är lika vanligt förekommande, och den är lite hårdare och tyngre än vad nefrit är. Dock är nefrit mer hållbar och passar bättre till att skapa figurer av, då den är mer seg i sitt material.

 

Allmänna egenskaper

Jade är en kristall som står för lugn och balans, och den sägs bland annat ha en balanserande inverkan på vår personlighet då den hjälper oss att få vår kropp och vårt sinne att interagera bättre med varandra. Jade är känd för sina helande energier, och den läker bland annat undertryckta känslor som har en negativ påverkan på vårt liv. Det är också en kristall som hjälper oss att bli av med skuld, och som kan hjälpa oss att skapa bättre relationer inom familjen eller arbetsplatsen. Den skyddar oss samtidigt mot negativa energier, både från andra människor och från andevärlden under spirituellt arbete, genom att stärka våra energifält. Den sägs också skydda mot olyckor, och det är en bra sten att ha med sig under resor.

Jade har under tusentals år setts som en kristall som bringar tur, rikedom och god hälsa, och den är också starkt förknippad med vårt hjärtchakra och sägs ge ökad kärlek och vänskap i våra liv. Den hjälper oss också att se oss själva och vår potential mer tydligt, och den ökar vår kreativitet och vårt självförtroende. Jade kallas också för drömmarnas kristall, då den kan göra att vi bland annat får lättare att komma ihåg våra drömmar och se dem mer klart.

När det gäller vår fysiska kropp står jade för rening och helande, och sägs bland annat stärka njurar, mjälte, lever och andra renande organ i kroppen och hjälpa till att rensa bort gifter. Jade verkar stärkande även för lungor och vårt immunsystem, och den sägs balansera kroppens PH-värde.

 

Kristallens olika färger och dess särskilda egenskaper

Grön jade: Grön är den vanligaste färgen av jade, och den finns i flera olika gröna nyanser från ljus till mörk grön. Grön jade är särskilt bra för att rena hjärtchakrat och för att främja goda relationer, och den sägs också lugna vårt nervsystem.

Källa:Lotusblomman

Namaste